Anunt - centralizator nominal al rezultatelor examenului scris de ocuparea functiei publice