Potentialul turistic este reprezentat de facilitati legate de practicarea pescuitului sportiv 

Infrastructura si mediu

Viziunea comunitara

Resurse umane

Planul de actiune pentru dezvoltare durabila