Conform recensamantului din 2002 comuna Baraganu are...