Description: sigla_CJC_transparentaDescription: stemarom

              ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSTANŢA

                             •  PRIMĂRIA  BĂRĂGANU  •                                   

 

● Str.Petre Martinescu nr.185, Bărăganu ● Tel.0241859250, Fax 0241859252 ●

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

DISPOZITIE

Privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de pe raza comunei Bărăganu pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din 02.11. 2014

 

Neague Titu – primarul comunei Baraganu, Judetul Constanta;

            In temeiul prevederilor art. 10 alin. 1 din Legea nr. 370 / 2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind alegerea preşedintelui României şi a art. 18 din Legea nr. 35 / 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12004    67 11 201   0 17>Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a <LLNK 12001   215 11 201   0 48>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a <LLNK 12004   393 10 201   0 18>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

In baza prevederilor art. 63 alin. 2  si a art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

 

DISPUN:

 

Art. 1: Se numerotează şi se delimitează secţiile de votare de pe raza comunei Bărăganu conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2 : Secretarul comunei va face cunoscută prezenta dispoziţie Prefecturii Judeţului Constanţa şi la AEP Filiala Galaţi pentru control şi verificarea legalităţii.

 

BARAGANU –  01.10.2014

NR. 67

 

 

            PRIMAR:

 

       NEAGUE TITU                                       

           Avizat conform art. 117

 lit. „a” din Legea nr. 215/2001

                                                                                                SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MANAILA

 

 

 

 

 

Description: sigla_CJC_transparentaDescription: stemarom

 

 

                        ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSTANŢA

                             •  PRIMĂRIA  BĂRĂGANU  •                                   

 

● Str.Petre Martinescu nr.185, Bărăganu ● Tel.0241859250, Fax 0241859252 ●

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

DISPOZITIE

Privindafisajul electoral de pe raza comunei Bărăganu stabilite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din 02.11. 2014

 

Neague Titu  – primarul comunei Baraganu, Judetul Constanta;

In temeiul prevederilor din Legea nr. 370 / 2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind alegerea preşedintelui României şi a HG nr. 706 / 2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;

          In baza prevederilor art. 63 alin. 2  si a art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

 

DISPUN:

 

            Art. 1: Se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral:

          LOCALITATEA BĂRĂGANU:

ØGazeta de la Primăria Bărăganu;

LOCALITATEA LANURILE:

ØGazeta de la Căminul Cultural ;

Art. 2 : Secretarul comunei va face cunoscută prezenta dispoziţie Prefecturii Judeţului Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii.

 

BARAGANU –  01.10.2014

NR. 68

          PRIMAR:

 

      NEAGUE TITU                                       

   Avizat conform art. 117

 lit. „a” din Legea nr. 215/2001

  SECRETAR:

                                                 ANA MIHAELA MANAILA

Description: sigla_CJC_transparentaDescription: stemarom

                        ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSTANŢA

                             •  PRIMĂRIA  BĂRĂGANU  •                                   

 

● Str.Petre Martinescu nr.185, Bărăganu ● Tel.0241859250, Fax 0241859252 ●

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

DISPOZITIE

Privind interzicerea comercializării băuturilor alcoolice pe raza comunei Bărăganu în data de 02 NOIEMBRIE 2014

Având în vedere :

- necesitatea realizării operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor PENTRU Preşedintele României din 02.11.2014;

In conformitate cu prevederile:

- prevederile  Legii nr.  370 / 2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind alegerea preşedintelui României 

-  HG nr. 706 / 2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;

- Legii nr. 61 / 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

- art. 63 alin.1 lit e şi alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIMARUL COMUNEI BĂRĂGANU DISPUNE:

Art. 1: (1) Se interzice, în ziua de 02.11.2014, în intervalul orar 06:00 – 21:00, comercializarea, distribuirea şi consumul de băuturi alcoolice pe un perimetru de 500 m faţă de fiecare secţie de votare constituită la nivelul comunei Bărăganu.

(2) Interdicţia este aplicabilă tuturor persoanelor fizice şi agenţilor economici din comuna Bărăganu , situate în perimetrul sus menţionat.

Art. 2:(1) Nerespectarea prevederilor art.1, constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se realizează de organele competente ale Poliţiei şi Jandarmeriei Române.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Postul de Poliţie Bărăganu.

Art. 4. Dispoziţia va fi afişată şi se va comunica:

- Instituţiei Prefectului jud.Constanţa;

- Birourilor electorale ale secţiilor de votare;

- Postului de Poliţie al Comunei Bărăganu.

BARAGANU –  13.03.2014

NR. 69

            PRIMAR:                                                           Avizat conform art. 117

lit. „a” din Legea nr. 215/2001   

       NEAGUE TITU                                                                          SECRETAR:

                       ANA MIHAELA MANAILA