Anuntul pentru completarea/modificarea registrului agricol pe anul 2018