SITUATII FINANCIARE PRIMARIA BARAGANU:

Legenda:

A40 - SITUATIA  ACTIVELOR SI DATORIILOR  INSTITUTIILOR PUBLICE  DIN ADMINISTRATIA LOCALA - Anexa 40

02 CE V C - CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

A14 - DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA - Anexa 14

A30 - PLATI RESTANTE - Anexa 30

A33 - Situatia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap

02 CE CH C - CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [CENTRALIZAT]

L37 - Plati restante

C.R.P. - CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

S.F.T- Situatia fluxurilor de trezorerie

 

 

Trimestru Active Bilant Venituri Cheltuieli C.R.P

SITUATII FINANCIARE DDS T2 2013 BARAGANU:

Incheiat la data de 30.06.2013

A40

BILANT

02 CE V C

 

02 CE CH C.

A30

 

 

CRP

SITUATII FINANCIARE DDS T3 2012 BARAGANU:

Incheiat la data de 30.09.2013

 

 

Bilant1

Bilant2

Situatia centralizata a arieratelor

 

Plati restant1

Plati restante2

 

CRP

SITUATII FINANCIARE DDS T4 2012 BARAGANU:

Incheiat la data de 30.12.2013

 

Bilant1

Bilant2

Situatia activelor si datoriilor

Pag1

Pag2

Plati restante

Pag1

Pag2

 

 

CRP

SITUATII FINANCIARE DDS DDS T3 2015 BARAGANU:

Incheiat la data de 30.09.2015

 

  Bilant

S.F.T 1

S.F.T 2

 

A30 CRP

SITUATII FINANCIARE DDS T4 2015 BARAGANU:

31.12.2015

  Bilant    

 

 

SITUATII FINANCIARE DDS T2 2016 BARAGANU:

   

Indicatori venituri

si cheltuieli

   

SITUATII FINANCIARE DDS T3 2016 BARAGANU:

  Bilant

S.F.T. 3

S.F.T. 4

Plati restante 1

Plati restante 2

CRP